Корпорація «Європейська енергетична компанія»

Основними цілями діяльності корпорації є:
— об’єднання фінансового, виробничого, науково-технічного потенціалу учасників корпорації, мобілізація виробничих, трудових і науково-технічних ресурсів підприємств для виробництва, реалізації та обслуговування теплогенеруючим обладнання;
— створення гнучкої та мобільного системи планування, проектування, організації, матеріально-технічного забезпечення;
— налагодження прямих зв’язків з постачальниками матеріалів та обладнання для виконання спільних проектів;
— сприяння зовнішньоекономічної діяльності учасників з метою розвитку економіки країн підприємств-учасників;
— налагодження чітких поставок комплектуючих для забезпечення виробництва, монтажу та експлуатації теплогенеруючих обладнання;
— отримання від такої діяльності прибутку для вирішення питань соціально-економічного розвитку корпорації та її учасників.

Предметом діяльності корпорації можуть бути:
— поставка, впровадження та розповсюдження котлового, допоміжного та др.оборудованія;
— організація виробництва комплектуючих виробів, теплогенеруючих та іншого обладнання (приладів газового аналізу, товарів народного споживання, будівельних та оздоблювальних матеріалів, приладів вимірювання та контролю та ін)
— проведення науково-дослідних та конструкторських розробок, інженерно-пошукових, проектних, будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних робіт, впровадження приладів у виробництво
— проведення топографо-картографічних робіт і кадастрових зйомок, збір, переробка твердих і рідких відходів виробництва;
— здійснення транспортно-експедиційних, посередницьких послуг та ін;
— здійснення торговельної діяльності;
— видавнича діяльність;
— благодійна та спонсорська діяльність;
та ін.